عنوان کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه آزاد هزینه دانشجو هزینه استاد ظرفیت ظرفیت باقی مانده ثبت نام
کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک مقدماتی 1401/02/18 1401/02/18 0 ريال ريال ريال 200 170

توضیحات بیشتر

محل برگزاری کارگاه: معاونت پژوهشی دانشگاه رازی 

زمان و ساعت برگزاری کارگاه: یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 18-14

لینک حضور در کارگاه آنلاین : 

http://vc5.razi.ac.ir/rugquo8u380l