ارتباط با ما

الف) آزمایشگاه مرکزی شعبه 1:
آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی.
کد پستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱
شماره تماس: 08334274601 داخلی 22 و 18 و 25
فکس آزمایشگاه: 08334284028 

ب)  آزمایشگاه مرکزی، شعبه 2 (پردیس کشاورزی):
آدرس: بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان شماره 2، طبقه همکف.
کدپستی: ۶۷۳۴۶۶۷۱۴۹
شماره تماس / فاکس: ۰۸۳۳۸۳۲۶۲۱۰

 رایانامه: lab@razi.ac.ir
 ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 تا 15:00