عنوان کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه آزاد هزینه دانشجو هزینه استاد ظرفیت ظرفیت باقی مانده ثبت نام
کارگاه آموزش برنامه نویسی پایتون در مهندسی آب 1399/07/09 1399/07/10 2700000 ريال 2000000 ريال 3000000 ريال 20 10

توضیحات بیشتر

  حداقل ظرفیت برای تشکیل کلاس 5 نفر می باشد.

  کلاس به صورت مجازی تشکیل می شود و شرکت کنندگان بعد از ثبت نام لینک ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی را دریافت خواهند کرد.

تاریخ و زمان برگزاری کارگاه:   

                                     چهارشنبه 1399/07/09  ساعت 9:30 الی 13

                                        چهارشنبه 1399/07/09  ساعت 14 الی 17

                                    پنجشنبه 1399/07/10    ساعت 14 الی 17