آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
COD meter(شیمی کاربردی) مراجعه به توضیحات تماس بگیرید COD meter(شیمی کاربردی) 0 اطلاعات بیشتر