آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
سانتریفیوژ هر بارگذاری تا5000دور در دقیقه سانتریفیوژ دور پایین(1) 150000 اطلاعات بیشتر