آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
(Inductively Coupled Plasma (ICP نمونه بدون نمونه سازی دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 100 اطلاعات بیشتر
ICP هرعنصر تک عنصری دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 600000 اطلاعات بیشتر
ICP هرعنصر دوعنصری دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 900000 اطلاعات بیشتر
ICP هرعنصر تک عنصری دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 600000 اطلاعات بیشتر
ICP هرعنصر دوعنصری دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 900000 اطلاعات بیشتر