آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
التراسونیک هر بارگذاری تا نیم ساعت آلتراسونیک(1) 200000 اطلاعات بیشتر