آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
پتانسیواستات/گالوانواستات نمونه تا یک ساعت پتانسیواستات/گالوانواستات(1) 800000 اطلاعات بیشتر