آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
طیف‌سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) ساعت - طیف‌سنج فلورسانس 1500000 اطلاعات بیشتر
طیف‌سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) هرطیف - طیف‌سنج فلورسانس 80000 اطلاعات بیشتر