آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
اسپکتروفوتومتر UV-Vis مراجعه به توضیحات تماس بگیرید اسپکتروفوتومتر UV-Vis 0 اطلاعات بیشتر