آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
سانتریفیوژدور پایین (6000)(بیولوژی) نمونه - سانتریفیوژدور پایین (6000)(بیولوژی) 0 اطلاعات بیشتر