آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
شیکر ساعت - شیکر(2) 80000 اطلاعات بیشتر
شیکر ساعت - شیکر(2) 80000 اطلاعات بیشتر