آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
فریزر 80- نمونه تا یک ساعت فریزر 80-(2) 100000 اطلاعات بیشتر
فریزر -80 نمونه تا یک ساعت فریزر 80-(2) 100000 اطلاعات بیشتر