آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
کوره الکتریکی ساعت تا600درجه سانتیگراد کوره الکتریکی(1) 200000 اطلاعات بیشتر
کوره الکتریکی ساعت تا900درجه سانتیگراد کوره الکتریکی(1) 300000 اطلاعات بیشتر