آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
ریل تایم ساعت - 2Real Time PCR 600000 اطلاعات بیشتر
Real Time PCR ساعت - 2Real Time PCR 600000 اطلاعات بیشتر
Real Time PCR ساعت - 2Real Time PCR 600000 اطلاعات بیشتر