آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
سانتریفیوژ یخچال دار دور بالا هر بارگذاری - سانتریفیوژ یخچال دار(2) 300000 اطلاعات بیشتر