آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
بمب کالریمتر نمونه - دستگاه بمب کالریمتر(2) 800000 اطلاعات بیشتر
بمب کالریمتر نمونه - دستگاه بمب کالریمتر(2) 800000 اطلاعات بیشتر