آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

لیست دستگاه ها برای این محصول

تعرفه‌ها

لیست تعرفه‌ها

نام آزمایش واحد مشخصه آزمون نام دستگاه قیمت (ريال) اطلاعات بیشتر
پتانسیو استات نمونه تا یک ساعت دستگاه پتانسیواستات 800000 اطلاعات بیشتر