عنوان کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه آزاد هزینه دانشجو هزینه استاد ظرفیت ظرفیت باقی مانده ثبت نام
کارگاه روشهای تصمیم گیری چند معیاره با روش های Subjective و Objective و نرم افزار Expert Choice 1399/06/22 1399/06/24 2000000 ريال 1500000 ريال 2500000 ريال 20 20

توضیحات بیشتر

  حداقل ظرفیت برای تشکیل کلاس 5 نفر می باشد.

  کلاس به صورت مجازی تشکیل می شود و شرکت کنندگان بعد از ثبت نام لینک ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی را دریافت خواهند کرد.