عنوان کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه آزاد هزینه دانشجو هزینه استاد ظرفیت ظرفیت باقی مانده ثبت نام
کارگاه آموزش روشهای یادگیری ماشینی در پیش بینی متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی 1399/06/29 1399/06/30 2700000 ريال 2200000 ريال 3500000 ريال 20 19

توضیحات بیشتر

  حداقل ظرفیت برای تشکیل کلاس 5 نفر می باشد.

  کلاس به صورت مجازی تشکیل می شود و شرکت کنندگان بعد از ثبت نام لینک ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی را دریافت خواهند کرد.