کارگاه برنامه نویسی پایتون در مهندسی آب

کارگاه برنامه نویسی پایتون در مهندسی آب

 

کارگاه برنامه نویسی پایتون در مهندسی آب در روز چهارشنبه 1399/07/09 صبح و عصر و پنج شنبه 1399/07/09 عصر از سری کارگاه های طرح توانمندسازی مهندسین آب گروه پژوهشی آب رازی برگزار گردید.