ارتباط با ما

الف) آزمایشگاه مرکزی:

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی. کد پستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱

کارشناسان آزمایشگاه: 08334274601 داخلی 22 و 18 و 25 -  فاکس آزمایشگاه: 08334284028 

ب)  آزمایشگاه مرکزی، شعبه دوم (پردیس کشاورزی):

بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان شماره 2، طبقه همکف. کدپستی: ۶۷۳۴۶۶۷۱۴۹

تلفن / فاکس: ۰۸۳۳۸۳۲۶۲۱۰

 رایانامه: lab@razi.ac.ir

 ساعات کار: شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 7:30 تا 15:00